Sunday, March 13

Giới Thiệu Gọi Việt Nam Miễn PhíBạn tốn nhiều tiền khi gọi điện thoại quốc tế?

Chỉ cần hộp điện thoại OBi, tiền không còn là vấn đề, bạn có thể nói chuyện thoải mái với người thân cách nửa vòng trái đất mà không hề tốn 1 xu!!!


Bạn không thể nói chuyện được vì người nhà của bạn không online hoặc không biết cách lên mạng? (Yahoo, Skype, Google Chat...)


Chỉ với hộp điện thoại OBi, bạn có thể gọi cho người nhà mọi lúc ngay cả khi họ ngủ quên không online.


Người nhà của bạn ở vùng sâu vùng xa không có Internet để bạn có thể trò chuyện?


Chẳng cần người nhà phải có computer, chẳng cần phải nối mạng, mà chỉ cần bạn có hộp điện thoại OBi, bạn có thể nói chuyện với người thân dù họ ở bất cứ nơi đâu.


Bạn thường xuyên nạp tiền mua thẻ Ông Ngạn, Ông Địa mỗi khi hết phút? Đó còn chưa kể những dịch vụ này đôi khi nghẽn mạng và không minh bạch trong việc tính phút.


Chỉ với hộp OBi, bạn không phải liên tục móc hầu bao cho các dịch vụ trên và lo lắng về việc hết phút, trong khi chất lượng cuộc gọi thì trên cả tuyệt vời!


Trò chuyện với người thân ở bất cứ nơi nào, vào mọi lúc bạn muốn mà không hề tốn tiền? Không phải chuyện khó! Chỉ cần hộp điện thoại OBi của chúng tôi, cực kỳ gọn nhẹ và lắp đặt vô cùng dễ dàng, chuyện đó không còn là vấn đề...

Thursday, April 7

Thực Hiện Các Cuộc Gọi

Để thực hiện các cuộc gọi miễn phí theo ví dụ trong Phương Thức Hoạt Động Của Hộp OBi:

A ở California [Mỹ] hoặc B ở Saigon [VN] cần -  
 • Hộp OBi
 • Dịch vụ Internet 
 • Máy điện thoại bàn hoặc hệ thống điện thoại không dây (wireless chẳng hạn như DECT)
 • Đường dây điện thoại nội địa (PSTN) hoặc dịch vụ VoIP (như Google Voice nếu ở Mỹ)
Z ở Texas [Mỹ] hoặc C ở Hà Nội [VN] cần -
 • Máy điện thoại bàn, hệ thống điện thoại không dây (wireless chẳng hạn như DECT), hoặc điện thoại di động
 • Đường dây điện thoại nội địa (PSTN)

- A ở California [Mỹ] gọi B ở Saigon [VN]
- A ở California [Mỹ] gọi Z ở Texas [Mỹ]
- A gọi C ở Hà Nội thông qua B ở Saigon
- Z gọi C ở Hà Nội thông qua A và B


I. Xếp đặt OBi

A) Gắn các dây cáp vào OBi110
B) Kết nối OBi với mạng OBiTalk

C) Nếu là A, cài dịch vụ Google Voice II. Thành lập danh bạ quay số nhanh (Speed Dials)

Sau khi 2 OBi110 (của bạn và người thân, ví dụ là AB) cùng kết nối thành công với OBiTalk,
đăng nhập vào OBiTalk.com và bạn sẽ thấy màn hình sau:


OBi của AB (bạn và người thân) đã được ID quay số nhanh 23 (SpDial) từ OBiTalk.Nhấn vào link "Speed Dials" ở thanh bên trái.


Bạn hãy sử dụng danh bạ quay số nhanh khi gọi OBi110 của người thân hoặc gọi bất kỳ số điện thoại nào bạn sẽ gọi thường xuyên.

Để thêm một quay số nhanh:
 1. Chọn nút "Add Line"
 2. Chọn bất kỳ số (ID#) có sẵn
 3. Nhập tên và số điện thoại vào
 4. Chọn "Save Changes"


III. Cho phép người thân dùng OBi của bạn

Bước này giúp bạn giới hạn đối tượng sử dụng là người thân của bạn tránh sự xâm nhập của người lạ:
 1. Chọn "Trusted Caller IDs" ở thanh bên trái
 2. Chọn "Add Line
 3. Nhập tên và số điện thoại vào 
 4. Chọn nút "Save Changes"
Phần xếp đặt OBi của bạn và người thân đến đây là hoàn thành!IV. Cách thức gọi

A) A ở California [Mỹ] gọi B ở Saigon [VN]

  
Nếu danh bạ Speed Dials được thành lập chính xác, A chỉ cần nhấc điện thoại và bấm số 3 (ID# của B) và sẽ nghe 2 tiếng chuông reo rồi sau đó được kết nối với tiếp viên tự động (tiếng Anh) như sau:

Welcome to OBi Attendant!
Main menu:
Press 1 to continue this call.
Press 2 to make a new call.
Press 3 to enter a call back number.


Chào mừng bạn đến với tiếp viên tự động trên OBi!
Bảng kê chính:
Bấm 1 để tiếp tục cuộc gọi này.
Bấm 2 để thực hiện cuộc gọi mới.
Bấm 3 để nhập số điển thoại gọi 
lại.


Nhấn số và chuông điện thoại bàn của B sẽ reo.
Chúc mừng bạn đã thực hiện cuộc gọi thành công!

Như vậy, công thức để A gọi cho là:  [3] + [1]


B) A ở California [Mỹ] gọi Z ở Texas [Mỹ]

A nhấc điện thoại gắn vào OBi110 và bấm số 10 (ID# của Z). Sau đó chuông điện thoại của Z sẽ reo. Chúc mừng bạn đã thực hiện cuộc gọi miễn phí qua Google Voice!

Lưu ý: Nếu bạn muốn gọi một số điện thoại ở Mỹ hoặc Canada không có trong danh bạ, bạn chỉ cần nhấc điện thoại và bấm số như bình thường (bắt đầu với số 1 + Area code/mã số vùng + số điện thoại).


Như vậy, công thức để A gọi cho là: [10]C) A ở California gọi C ở (không có OBi) ở Hà Nội qua đường dây điện thoại địa phương của B ở Saigon


Nếu danh bạ Speed Dials được thành lập chính xác, A chỉ cần nhấc điện thoại và bấm số 3 (ID# của B) và sẽ nghe 2 tiếng chuông reo rồi sau đó được kết nối với tiếp viên tự động (tiếng Anh) như sau:


Welcome to OBi Attendant! 
Main menu:
Press 1 to continue this call.
Press 2 to make a new call.
Press 3 to enter a call back number.

Bấm 1 để tiếp tục cuộc gọi này.
Bấm 2 để thực hiện cuộc gọi mới.
Bấm 3 để nhập số điển thoại gọi lại.

Nhấn số 2 và nghe hướng dẫn tiếp theo:
Enter number followed by the # key. (Nhập số tiếp theo và nhấn nút #.)


Lúc này nhấn số 11# để gọi C. Sau đó chuông điện thoại của C sẽ reo.
Chúc mừng bạn đã thưc hiện cuộc gọi thành công!


Như vậy, công thức để A gọi cho là: [3] + [2] + [11] [#] để gọi cho C.

D) Z ở Texas gọi C ở Hà Nội (cả ZC đều không có OBi) bằng OBi của A ở California và B ở SaigonZ bấm số điện thoại của AZ sẽ nghe 2 tiếng chuông reo rồi sau đó được kết nối với tiếp viên tự động (tiếng Anh) như sau:

Welcome to OBi Attendant!Main menu:
Press 1 to continue this call.
Press 2 to make a new call.
Press 3 to enter a call back number.Bấm 1 để tiếp tục cuộc gọi này.
Bấm 2 để thực hiện cuộc gọi mới.
Bấm 3 để nhập một số lại gọi.

Nhấn số 2 và nghe hướng dẫn tiếp theo:
Enter number followed by the # key. (Nhập số tiếp theo và nhấn nút #.)

Z nên nhấn số 3# để gọi BZ sẽ nghe 2 tiếng chuông reo và hướng dẫn tự động trên OBi của B.

Với lời đáp y như trên, Z sẽ nhấn số 2 và theo hướng dẫn tự động:
Enter number followed by the # key. (Nhập số tiếp theo và nhấn nút #.)


Lúc này Z nên nhấn số 11# để gọi C. Sau đó chuông điện thoại của C sẽ reo.
Chúc mừng bạn đã thưc hiện cuộc gọi thành công!


Như vậy, công thức để Z gọi cho là: [số ĐT bàn của A] + [2] + [3] [#] + [2] + [11] [#]